Dosering af Cialis

Cialis 10mg & 20mg

Ved erektil dysfunktion:

For de fleste patienter, er den anbefalede skønsmæssige startdosis 10 mg, der tages før seksuelt samkvem. Denne dosis kan reduceres til 5 mg eller forøges til 20 mg, afhængigt af det resultat patienten opnår. For langt de fleste, må denne dosis maksimalt indtages én gang dagligt.

Ved denne dosering, har Cialis vist positiv effekt ved erektil dysfunktion sammenlignet med placebo-medicin i op til 36 timer efter indtagelse. Dette bør huskes ved fastsættelse af dosering til patienter med erektil dysfunktion.

For patienter med både erektil dysfunktion og nedsat nyrefunktion:

For patienter med kreatininclearance mellem 30 og 50 ml/min., anbefales en startdosis på 5 mg, højst én gang dagligt. Doseringen kan maksimalt forhøjes til 10 mg, der indtages hver anden dag. For patienter med kreatininclearance lavere end 30 ml/min., eller patienter i hæmodialyse, bør doseringen ikke overstige 5 mg indtaget hvert tredje døgn.

For patienter med nedsat leverfunktion
Patienter med lettere/moderat nedsat leverfunktion bør ikke indtage doser større end 10 mg, og højst én gang dagligt. Behandling af erektil dysfunktion med Cialis for denne patientgruppe er ikke undersøgt grundigt. Derfor bør medicinen bruges med forsigtighed. Det anbefales ikke at anvende Cialis skønsmæssigt til patienter med kraftigt nedsat leverfunktion.

Cialis 2,5mg & 5 mg

Ved erektil dysfunktion:

Ved regelmæssig hverdagsbrug, anbefales startdosis at være 2,5 mg taget på nogenlunde samme tidspunkt af dagen hver dag, uanset om man forventer at have seksuelt samkvem eller ej. Denne dosis kan øges til 5 mg, afhængigt af effekten på patienten.

Mod forstørret prostata (godartet prostatahypertrofi):

Den anbefalede dosis for regelmæssig daglig indtagelse er 5 mg, også taget på nogenlunde samme tidspunkt på dagen. Hvis behandling af forstørret prostata er påbegyndt med Finasteride og Cialis, forbliver den anbefalede dosis 5 mg pr. dag, indtaget på nogenlunde samme tidspunkt på dagen i sammenlagt 26 uger.

For patienter med både erektil dysfunktion og forstørret prostata:

For patienter, der lider af begge tilstande samtidigt, er den anbefalede dosis af Cialis 5 mg, indtaget på nogenlunde samme tidspunkt dagligt, uanset om man forventer at have seksuelt samkvem eller ej.

For patienter med både erektil dysfunktion og nedsat nyrefunktion:

Det anbefales ikke, at patienter med Kreatininclearance under 30 ml/min., eller patienter i hæmodialyse, indtager Cialis Daily.

For patienter med både erektil dysfunktion, forstørret prostata og nedsat nyrefunktion:

Patienter med kreatininclearance mellem 30 og 50 ml/min. bør starte med en daglig dosis på 2,5 mg, hvilket kan forøges til 5 mg, baseret på deres fysiologiske respons på behandlingen. Patienter med kreatininclearance lavere end 30 ml/min. bør ikke anvende Cialis Daily.

For patienter med nedsat leverfunktion:

Daglig indtagelse af Cialis for denne patientgruppe er ikke blevet grundigt verificeret, derfor bør der udvises forsigtighed ved dosering, selv ved patienter med lettere/moderat nedsat leverfunktion. Patienter med kraftigt nedsat leverfunktion bør ikke anvende Cialis Daily.