Bivirkninger og forholdsregler ved Cialis

Bivirkninger

Almindelige bivirkninger ved behandling med Cialis inkluderer muskel- og rygsmerter, hovedpine, urolig mave, varme og rødmen i ansigtet, svimmelhed og løbende næse. Hvis nogle af disse bivirkninger bliver vedholdende eller forværres, skal egen læge kontaktes omgående. Svimmelhed kan minimeres ved at gøre dine bevægelser langsommere, når du rejser dig fra liggende eller siddende stilling.

Patienter med hjerteproblemer kan opleve belastning under seksuelt samleje, efter indtagelse af Cialis før aktiviteten, eller endda hvis de tager en mindre dosis Cialis dagligt uden hensyn til seksuel aktivitet. Denne belastning viser sig ved kvalme, smerte i kæbe/bryst/venstre arm, besvimelse og ekstrem svimmelhed. Hvis du oplever dette, bør du stoppe seksuel aktivitet og kontakte din læge omgående.

I sjældne tilfælde, kan patienten opleve pludselig synsnedsættelse (endda blindhed) på et eller begge øjne. Hvis du oplever denne alvorlige bivirkning, skal du stoppe med at tage Cialis og søge lægehjælp omgående. Personer der er over 50 år, rygere eller lider af sygdomme som diabetes, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller bestemte øjenlidelser som eksempelvis glaslegemesammenfald, har større risiko for at udvikle denne bivirkning.

En anden uønsket bivirkning kan være en pludselig forringelse eller fuldstændigt tab af hørelsen. Dette kan være ledsaget af svimmelhed og ringen for ørerne. Hvis du oplever dette, skal du stoppe med at tage Cialis og søge lægehjælp.

Hvis du får en længerevarende eller smertefuld erektion, der varer mere end fire timer (meget lille sandsynlighed), skal du stoppe med behandlingen med Tadalafil og søge læge omgående. Undlades dette, kan det føre til varige mén.

En stærk allergisk reaktion over for Cialis er usandsynlig, men hvis du oplever symptomer som udslæt, hævelse eller kløen i hals, på tunge eller ansigt, ekstrem svimmelhed eller besværet vejrtrækning, søg da omgående lægehjælp.

Hvis du oplever andre bivirkninger end ovennævnte, kontakt da straks egen læge.

Forholdsregler

Før du tager Cialis, skal du oplyse din læge om eventuelle allergier, du har. Da dette lægemiddel indeholder inaktive ingredienser ud over Tadalafil, kan det medføre en allergisk reaktion hos nogle mennesker.

Brug ikke Cialis, hvis du er ordineret andre lægemidler til behandling af pulmonal arteriel hypertension, eksempelvis Adempas. Desuden bør du ikke bruge Cialis, hvis du tager nitratpræparater, til behandling af hjertesygdomme eller mod brystsmerter, som eksempelvis isosorbidmononitrat, isosorbiddinitrat og nitroglycerin. Nitrater findes også i visse feststoffer, for eksempel amylnitrit / amylnitrit poppers. Indtagelse af Cialis sammen med nitratpræparater kan medføre pludseligt og alvorligt blodtryksfald.

Før du tager Tadalafil, skal du give din læge besked om nuværende eller tidligere sygdomme, især:

 • Hjerterelaterede sygdomme (uregelmæssig hjerterytme inden for det sidste halve år, hjerteanfald, svigtende hjertefunktion eller hjertekrampe)
 • Slagtilfælde inden for det sidste halve år
 • Leversygdomme
 • Nyresygdomme
 • Lavt eller forhøjet blodtryk
 • Dehydrering
 • Penisrelaterede problemer (ardannelse/fibrose, Peyronies sygdom eller skævhed)
 • Tidligere episoder af priapisme dvs. vedvarende/smertefuld erektion
 • Lidelser, der kan medføre priapisme (leukæmi, seglcelleanæmi eller multiple myeloma)
 • Øjenlidelser som eksempelvis synstab eller retinitis pigmentosa
 • Aktive mavesår
 • Blødersygdomme

Cialis kan medføre svimmelhed hos nogle patienter, derfor anbefales det, at man, efter indtagelsen, ikke kører bil, betjener komplicerede maskiner, eller udfører opgaver, der kræver koncentration, før man har afgjort, om det er sikkert at gøre det. Desuden bør det ungås at indtage alkohol, mens man er på Cialis.

Informér operationslægen om, at du tager Cialis før en eventuel operation.

Dette pågældende fabrikat af Tadalafil ordineres normalt ikke til kvinder. Generelt set, bør det ikke bruges, medmindre det udtrykkeligt kræves, og kun efter at du har talt med din egen læge om fordele og risici. Det er endnu ikke fastslået om Tadalafil kan overføres med modermælk eller ej, så det er nødvendigt at søge lægerådgivning.

Samvirkning

Nitrater

Patienter der er ordineret nitratpræparater, anbefales ikke at tage Cialis. Kliniske studier har indikeret at Cialis kan medføre et fald i blodtrykket, hvis det tages sammen med nitratpræparater. Hvis en patient på Cialis skal gives et nitratpræparat, skal der gå mindst 48 timer, før sidstnævnte gives. Dette bør desuden gøres under nøje overvågning af en medicinsk kyndig person.

Alfa-blokkere

PDE5-hæmmere som Cialis skal tildeles med ekstrem varsomhed, hvis patienter allerede er ordineret alfa-blokker-medicin. Når det bruges sammen med en alfa-adrenoceptor–blokker, kan Cialis medføre at patientens blodtryk falder i overdreven grad, da virkningen af begge lægemidler kan hobes op.
Antihypertensiv behandling

Da Cialis er en karudvidende medicin, har det en lille, men mærkbar virkning på blodtrykket, når det gives sammen med antihypertensiv behanling som bendrofluazid, metoprolol, enalapril, Angiotensin II-receptorantagonister, amlodipin osv.

Alkohol

Alkohol har en let karudvidende virkning, som Tadalafil. Når begge dele indtages sammen, kan det have en akkumuleret blodtrykssænkende virkning på patienten. Ved overdreven alkoholindtagelse, under påvirkning af Cialis, kan patienten opleve symptomer som forhøjet hjerterytme, svimmelhed, sænkning af blodtryk og hovedpine.

Cytochrome P450-blokkere

Disse stoffer kan øge optagelsen af Cialis, hvilket er fastlagt ved studier af virkningen af Ketoconazol sammen med en 20 mg dosering af Cialis. Andre blokkere som eksempelvis itraconazol, erythromycin og grapejuice kan også have en lignende virkning (selvom der ikke er foretaget grundige undersøgelser af dette).

Cytochrome P450-tilførere

I modsætning til Cytochrome P450-blokkere, har tilførerne en nedsættende virkning på optagelsen af Tadalafil.

Andre PDE5-blokkere

Hvis Cialis tages sammen med andre PDE5-hæmmende præparater som Riociguat, kan en alvorlig samvirkning forekomme på grund af deres virkning. Dette karakteriseres ved sløvhed, træthed, besvimelse, svaghed og alvorligt fald i blodtryk. Patienten kan endda opleve slagtilfælde eller hjerteanfald.

Listen over samvirkninger herover er ikke udtømmende. Kontakt din læge for flere detaljer.